AUTO SERWIS  WOJCIECHOWSKI OS. ?L?SKIE  ZIELONA GÓRA TEL:  68/324 23 75
foto-1

Jeste?my nieautoryzowanym ale zawsze bardzo profesjonalnym wielomarkowym serwisem samochodowym. Samochody naprawiamy dla Pa?stwa ju? od 1997 roku i ci?gu tych lat zdobyli?my sobie zaufanie klientów indywidualnych jak i flotowych.

foto-2

W 2012 roku do??czyli?my do sieci Bosch Car Service, która w swojej codziennej pracy korzysta z du?ego do?wiadczenia, wiedzy i zaplecza technologicznego marki BOSCH.

foto-3

Profil naszej firmy to kompleksowa obs?uga Pa?stwa pojazdu. Na codzie? stosujemy przejrzyste procedury obs?ugi klienta, dzi?ki którym znaj? Pa?stwo 100% zakresu naprawy i 100% ko?cowych kosztów. Przy oddawaniu pojazdu nie ma wi?c ?adnych przykrych niespodzianek. Pracujemy tak by mogli Pa?stwo bez wahania poleci? nasze us?ugi swoim znajomym.