AUTO SERWIS  WOJCIECHOWSKI OS. ?L?SKIE  ZIELONA GÓRA TEL:  68/324 23 75
centrum napraw powypadkowych
opis

Likwidacja Szkód Komunikacyjnych

Tu zajmujemy si? wszystkimi formalno?ciami zwi?zanymi z likwidacj? szkód komunikacyjnych. W trosce o Pa?stwa czas i wygod? nasi do?wiadczeni pracownicy zajm? si? wszystkimi formalno?ciami zwi?zanymi z procesem likwidacji szkody komunikacyjnej przy Pa?stwa minimalnym zaanga?owaniu. Zg?osimy szkod?, pomo?emy w wype?nieniu niezb?dnych formularzy, prze?lemy dokumenty do firmy ubezpieczeniowej, etc...

Przez lata naszej pracy naprawili?my dla Pa?stwa wiele modeli popularnych marek takich jak: VW, Skoda, Ford, Opel, Citroen, Renault, Peugeot, Toyota, Audi, Fiat, Mercedes, Nissan, jak równie? pojazdy takie jak: Lamborghini Murcielago, Porsche 911, prawie 500-set konny Nissan GT-R, zbudowana ca?o?ci z aluminium Audi A8, Mercedes AMG, a ostatnio nawet ikon? polskiej motoryzacji - Poloneza :)

Naprawiamy dla:

pzu ergo allianz generali aviva compensa benefia mtu
uniqa axa warta link4 gothaer liberty interrisk hdi

Blacharnia

Nowoczesny dzia? blacharski wykonuj?cy naprawy od prostych wymian elementów po skomplikowane naprawy o najwy?szym stopniu trudno?ci. Do?wiadczona ekipa najlepszych blacharzy i nowoczesny sprz?t, m.in: rama naprawcza marki CAR-O-LINER z najdok?adniejszym na rynku elektronicznym systemem pomiarów CAR-O-TRONIC, system pomiaru i ustawiania geometrii kó? i osi jezdnych marki Hunter,nowoczesna lutospawarka s?u??ca do wspawywania elementów karoserii bez niszczenia pow?oki cynkowej odpowiedzialnej za w?a?ciwo?ci antykorozyjne.

Lakiernia

Mistrzowsko po?o?ona pow?oka lakiernicza i idealnie dobrany kolor to codzienno?? w naszym dziale lakierniczym. Z ca?? odpowiedzialno?ci? mo?emy napisa?, ?e nasi lakiernicy to jedni z najlepszych specjalistów w ca?ej Polsce. Posiadamy kabin? lakiernicz? z najwy?szej pó?ki, bezpy?ow? stref? s?u??c? do przygotowywania powierzchni do lakierowania oraz w?asn? mieszalni? lakierów marki RM nale??cej do najwi?kszego koncernu chemicznego na ?wiecie - niemieckiego BASF. U?ywane przez nas lakiery to nowoczesne, ekologiczne lakiery wodorozcie?czalne.