AUTO SERWIS  WOJCIECHOWSKI OS. ?L?SKIE  ZIELONA GÓRA TEL:  68/324 23 75
skp

Stacja Kontroli Pojzdów

Zapraszamy do naszej Stacji Kontroli Pojazdów znajduj?cej si? na Trasie Pó?nocnej 12 (budynek ASO Citroen). Wykonujemy przegl?dy okresowe pojazdów do 3,5 T

Wojciechowski Sp. z o.o.
ul. Trasa Pó?nocna 12
Telefon: 68/478 10 70
Mail: serwis@citroen-zg.pl
pon. - pi?tek 7.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00

Przygotowanie pojazdu do bada? technicznych

Specjalna oferta dla osób mieszkaj?cych blisko naszego serwisu na os. ?l?skim lub maj?cych ?nie po drodze? na Tras? Pó?nocn?. Zostaw swoje auto w serwisie na os.?l?skim (tel 068/324 23 75), zrobimy bezp?atny przegl?d stanu technicznego Twojego pojazdu. W przypadku wykrycia usterki uniemo?liwiaj?cej zarejestrowania auta, skontaktujemy sie z Tob? celem ustalenia kosztów naprawy. Po naparwie lub w przypadku gdy auto nie b?dzie wymaga?o ?adnej interwencji naszego mechanika przetransportujemy pojazd na Tras? Pó?nocn? do naszej Stacji Kontroli Pojazdów. Auto po wykonanym badaniu technicznym b?dzie mo?na odebra? z serwisu na os. ?l?skim.