AUTO SERWIS  WOJCIECHOWSKI OS. ?L?SKIE  ZIELONA GÓRA TEL:  68/324 23 75
Uslugi
opis
usluga1

Uk?ad hamulcowy, zawieszenie, uk?ad kierowniczy, uk?ad wydechowy, sprz?g?a, skrzynie biegów, etc.

opis1

mechanika samochodowa 1

usluga2

Rozrz?d,uk?ad zap?onowy, uk?ad ch?odzenia, alternator, rozrusznik,uk?ad paliwowy, etc.

opis2

mechanika samochodowa 2

usluga3

1L oleju TOTAL QUARTZ 9000 5w40 za 35z? Filtr oleju ju? od 29z? Wymiana GRATIS!!!

opis3

wymiana oleju

usluga4

Jedna z najni?szych cen za wymian?
opon na rynku z opcj? przechowania w specjalnie przystosowanych magazyn

opis4

wymiana opon

usluga5

Stacja Kontroli Pojazdów
Trasa Pó?nocna 12
(ASO Citroen)
Tel: 068/478 10 70

opi5

stacja kontroli pojazdów

usluga6

Sezonowo organizowane bezp?atne przegl?dy polegaj? na przejrzeniu stanu pojazdu i bezp?atnej wyceny naprawy ewentualnych usterk.

opis6

bezp?atne przegl?dy

usluga7

Komputer diagnostyczny marki BOSCH umo?liwia wykonianie diagnostyki komputerowej praktycznie ka?ego modelu samochodu.
ODCZYT DEFEKTÓW TYLKO 79Z?

diagnostyka

usluga8

Przegl?d klimatyzacji
Odgrzybianie
Uzupe?nienie czynnika ch?odz?cego

klimatyzacja

usluga9

Do dyspozycji klienta auto zast?pcze. (uzgadniane indywidualne)

opis9

auto zast?pcze

usluga10

System pomiaru i ustawiania
geometrii kó? i osi jezdnych marki Hunter

geometria kó?

usluga11

Myjnia r?czna ju? od 25 z?

opis11

myjnia r?czna